/

صالح میرهاشمی متولد ۱۳۶۵

صالح میرهاشمی متولد ۱۳۶۵، مربی کاراته و ساکن اصفهان است. او ۲۶ آبان بازداشت شد و مدت‌ها تحت شکنجه بود تا علیه خود در پرونده‌ای که هیچ مدرکی علیهش وجود ندارد، اعتراف اجباری کند. پدر صالح هم مدتی بازداشت شد تا از او استفاده و صالح را وادار کنند جلو تلویزیون اعترافِ دروغین بکند.‏در پرونده‌ی صالح ۹ متهم وجود دارد که به بغی متهم شده‌اند و در خطر اعدام هستند.همچنین خواهران صالح مدام توسط نیروهای جمهوری‌اسلامی تهدید میشوند که اگر برابر جان در خطر صالح سکوت نکنند آنها را هم بازداشت خواهند کرد.جان صالح میرهاشمی در خطر است.در این مورد

خواندن این مطلب 2 دقیقه طول میکشد.

صالح میرهاشمی متولد ۱۳۶۵، مربی کاراته و ساکن اصفهان است. او ۲۶ آبان بازداشت شد و مدت‌ها تحت شکنجه بود تا علیه خود در پرونده‌ای که هیچ مدرکی علیهش وجود ندارد، اعتراف اجباری کند. پدر صالح هم مدتی بازداشت شد تا از او استفاده و صالح را وادار کنند جلو تلویزیون اعترافِ دروغین بکند.
‏در پرونده‌ی صالح ۹ متهم وجود دارد که به بغی متهم شده‌اند و در خطر اعدام هستند.همچنین خواهران صالح مدام توسط نیروهای جمهوری‌اسلامی تهدید میشوند که اگر برابر جان در خطر صالح سکوت نکنند آنها را هم بازداشت خواهند کرد.
جان صالح میرهاشمی در خطر است.
در این مورد که تمام این ۹ نفر به بغی متهم شده‌اند اطمینان نداریم و ممکن است به برخی از این ۹ نفر از جمله صالح میرهاشمی، چنین اتهامی زده باشند و نه به تمامی آنها.