چهار زندانی سیاسی بلوچ به اعدام محکوم شدند

چهار شهروند بلوچ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام "بغی" از طریق آنچه که "تشکیل و عضویت در گروه‌های ضدانقلاب" عنوان شده، به اعدام محکوم شدند.

خواندن این مطلب 4 دقیقه طول میکشد.

به گزارش فرانیوز به نوشته کمپین فعالین بلوچ، روز یک‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲، سلیمان شه‌بخش، عیدو شه‌بخش، عبدالغنی شه‌بخش و عبدالرحیم قنبرزهی گرگیج، چهار زندانی سیاسی بلوچ محبوس در زندان قزلحصار کرج توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد خلیلی به اتهام “بغی” از طریق آنچه که “تشکیل و عضویت در گروه‌های ضدانقلاب” عنوان شده، به اعدام محکوم شدند.

سلیمان شه‌بخش و عبدالرحیم قنبرزهی گرگیچ در سال ۱۳۹۵ به اتهام قتل رئیس پایگاه بسیج چاه‌زرد به نام نبی‌ قنبرزهی بازداشت شده‌اند. همچنین عیدو شه‌بخش و عبدالغنی شه‌بخش پیش در سال ۱۳۹۵ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان از اتهامات وارده تبرئه ده و پس از چند ماه دوباره بازداشت شده‌اند. این دو پیش از آزادی به اتهام امنیتی بازداشت شده بودند.

در اینباره مجموعه خبری دادبان نوشته است که، سلیمان شه‌بخش، متهم چهارم پرونده، متولد ۱۳۷۵ است و عمل ارتکابی منتسب به وی، در زمانی رخ داده که ۱۲ ساله بوده و بنابراین، با فرض صحت اتهام، حکم علیه وی مصداق صدور حکم برای “کودک‌مجرم” محسوب می‌شود.

از سویی دیگر، عیدو و عبدالغنی شه‌بخش، دو متهم اول پرونده در حالی به اعدام محکوم شد‌ه‌اند که سال ۱۳۹۵ دقیقا به همین اتهام و پرونده، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان تبرئه و آزاد شدند. آن‌ها، چندی بعد، بار دیگر توسط نیروهای اطلاعات سپاه سیستان و بلوچستان بازداشت شده بودند.

همچنین، عبدالرحیم قنبرزهی گرگیج، دیگر متهم پرونده کاملا بی‌سواد بوده و ضابطان برای اخذ اعترافات اجباری، او را وادار به انگشت زدن در پای برگه‌ها کرده‌اند؛ به طوری که شدت شکنجه و آزار‌ها به حدی بوده که کارشناسان دیگر ضابط قضایی پرونده، اجباری بودن آن را تایید می‌کنند.