پرواز ارزی

ناظران اقتصادی پرواز و اوج گیری دوباره قیمت دلار و ارزهای خارجی را پیش بینی می‌کنند. فقر در ایران بیش از پیش گسترش خواهد یافت!

خواندن این مطلب یک دقیقه طول میکشد.