پارادوکس کارناوال اربعین حسینی

چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است. تا کجا می‌بایست تن به ایدئولوژی ای مضحک و خانمان سوز داد. تا کجا می‌بایست احترام به باوری گذاشت که باعث از میان رفتن انسانیت ملت ایران شده است؟

خواندن این مطلب یک دقیقه طول میکشد.