/

فرمول اقتصادی پروفسور اقتصاد، اکبر مانوسی و حیاط خلوت سپاه در کانادا

در این گزارش پژوهشی، چکیده ای از فعالیتهای مستمر اکبر مانوسی رئیس شورای هماهنگی مسلمانان کانادا «MCC NCR» در راستای نفوذ سپاه پاسداران و رژیم جمهوی اسلامی در دولت های کانادا بررسی شده است.

خواندن این مطلب یک دقیقه طول میکشد.