زخمی شدن دو کولبر با تیراندازی نیروهای هنگ مرزی

دو کولبر در مرز "هەنگەژال" بانە کُردستان با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند.

خواندن این مطلب یک دقیقه طول میکشد.

به گزارش فرانیوز، محمد بهرامی اهل بانه و زانیار محمدی، کولبر جوان اهل سقز در مرز “هەنگەژال” بانە با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی مجروح شدند.

براساس گزارش هەنگاو، روز یکشنبه ۲۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، محمد بهرامی اهل بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی در مرز هەنگەژال بانه زخمی شد.

همچنین شامگاه همان روز نیز، زانیار محمدی ۲۹ ساله و اهل سقز در حین کولبری، در نتیجه‌ی تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح حکومتی به‌سوی گروهی از کولبرها در مرز هەنگەژال بانە زخمی شده‌است.

این دو کولبر جهت مداوا به مراکز درمانی شهر بانه منتقل شده‌اند.