/

واکنش ضرغامی نسبت به برخورد با «صادق بوقی»/ حمایت مردمی با انتشار ویدیوهای رقص و آواز

به دنبال مسدود شدن صفحه اینستاگرام یک شهروند ساکن رشت، معروف به «صادق بوقی» به دلیل رقص و آواز در بازار رشت، شماری از مردم در شهرهای مختلف ایران از او حمایت کردند و ویدیوهایی از خواندن و رقصیدن خود شبیه به ویدیوی او منتشر کردند. وزیر گردشگری نیز نسبت…

/

کانون نویسندگان ایران: مبارزه با سانسور عمل به حق آزادی بیان است

یک نهاد ادبی در ایران با انتشار بیانیه‌ای و نامگذاری سیزدهم آذر ماه تحت عنوان روز مبارزه با سانسور تاکید کرد که سانسور یکی از ابزارهای حاکمیت برای سرکوب جنبش‌های اجتماعی است.…