تاریخچه بریکس و اهداف آن

عضویت جمهوری اسلامی در بریکس به چه معناست؟ آیا بریکس برای چرخش معاملاتی و سیاسی جهان ساخته شده؟ آیا هدف آن فشار بر گروه جی ۷ میباشد؟ آینده بریکس و کشورهای عضو آن چه خواهد بود؟

خواندن این مطلب یک دقیقه طول میکشد.