بحران بنزین | آیا آبان ۹۸ دیگری در راه است؟

جمهوری اسلامی ناتوان از تامین بنزین، با مُسکن های مقطعی و تایید و تکذیب‌های اخبارافزایش قیمت بنزین به راه خود ادامه میدهد.‌اما تا کی؟ تا کجا؟ مستندات نشان میدهد که ذخیره بنزین تنها برای چند روز کفاف می‌دهد. آیا خیزش ملی دیگری در راه است؟

خواندن این مطلب یک دقیقه طول میکشد.