ایستادن کدام سمت زمین بازی؟

وزشکارانی که پس از خیزش انقلاب ملی سمت ایران ایستادند چه کسانی بودند؟ چه کسانی سمت رژیم جمهوری اسلامی را برگزیدند؟ به قتل رسیدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری در ایران، خط مرزی پررنگ در ورزش ایران کشید. مرزی که جامعه ورزشی ایران را به پیش و پس‌از جان باختن این دختر متولد شهر سقز ایران تقسیم می‌کرد. برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، حد وسطی برای ورزشکاران تعریف نشد؛ گروهی سوی مردم ایستادند، گروهی از ورزشکاران اما در آغوش حکومت ماندند و برخی نیز همراهی‌اش کردند. نتیجه هریک از این تصمیم‌گیری‌ها، دو واکنش متفاوت از سوی حکومت بود؛ همسو شده‌ها با مردم، از بازداشت و بازجویی و حبس و حتی مهاجرت را انتخاب کردند و گروه دوم، به پاداش‌های غیرمتعارف و بی‌سابقه رسیدند. در این گزارش، بخشی از دو دنیای متفاوت برخی از چهره‌هایی را مرور خواهیم کرد که پس از قتل مهسا امینی، یا جزئی از معترضین بودند، یا بخشی از بدنه حاکمیت.

خواندن این مطلب یک دقیقه طول میکشد.